divendres, 4 de juny de 2010

El Departament de Treball aposta per la formació i l'orientació de les persones en atur de la comarca del Ripollès per a ajudar-les a trobar feina

El Departament de Treball aposta per la formació i l'orientació de les persones en atur de la comarca del Ripollès per a ajudar-les a trobar feina

  • 31 persones van trobar feina l’any passat després de finalitzar les accions del projecte al Ripollès
  • Un mínim de 200 persones es beneficiaran de les accions de formació i orientació
  • Més de 26.000 persones, beneficiàries indirectament pel Projecte
  • Més de 221.000 euros aportats pel Servei d’Ocupació de Catalunya per aplicar les accions del Projecte
El director del Servei d’Ocupació de Catalunya, Joan Josep Berbel, acompanyat de l’alcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, i del president del Consorci Ripollès Desenvolupament, Ramon Turrat, ha presentat avui a Ripoll el balanç de 2009 del projecte “Treball a les 4 comarques” i la previsió de 2010 corresponent a la comarca del Ripollès.
 
El Projecte “Treball a les 4 comarques”, impulsat pel Departament de Treball mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu, s’aplica a les comarques del Ripollès, Terra Alta, l’Anoia i Pallars Jussà.
 
Aquestes quatre comarques, que enguany seran set amb la incorporació de la Ribera d’Ebre, Montsià i Baix Ebre, estan incloses en el Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal aprovat pel Govern el 2008 perquè són les que tenen més necessitat de reactivació econòmica.
 
El Projecte “Treball a les 4 comarques” és el resultat del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2007-2010 en què s’expressa la voluntat d’afavorir la vertebració del territori, compensar les desigualtats i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català.
 
El Projecte “Treball a les 4 comarques 2009” al Ripollès
 
El projecte del Ripollès que s’ha desenvolupat el 2009, gestionat pel Consorci Ripollès Desenvolupament i concebut per la majoria d’entitats locals de la comarca, ha tingut per objectiu donar resposta a les seves problemàtiques a través de la implementació d’actuacions que beneficiïn la comarca.
 
La subvenció de 237.000 euros atorgada pel Departament de Treball, a través Servei d’Ocupació de Catalunya ha proporcionat eines a les entitats locals del Ripollès per integrar i dotar de coherència a les actuacions sectorials que impulsen els diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya, d’una manera concertada entre elles.
 
En aquest sentit, aquest Projecte ha ofert eines per a planificar estratègicament tot el conjunt d’accions públiques que s’han volgut posar en marxa, tant les més estructurals per tal de debilitar els factors generadors de desequilibris socioeconòmics, com aquelles altres que més a curt termini han volgut prevenir o pal·liar situacions conjunturals.
 
A més, el projecte “Treball a les 4 comarques” ha ofert també la possibilitat de realitzar accions que permetin la millora de l’ocupabilitat de les persones del Ripollès així com la construcció d’itineraris personalitzats d’inserció a partir de la prospecció empresarial territorial.
 
Balanç 2009 al Ripollès
 
El Projecte “Treball a les 4 comarques” al Ripollès va impulsar el 2009 tres accions formatives en sectors estratègics pel territori amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones aturades.
 
En concret, es van impulsar en els àmbits de la indústria (Instal·lador/a d’equips i sistemes electrònics) i el sector agroalimentari (formació forestal i un curs d’especejament d’animals), que han tingut un total de 47 participants. D’aquest total de participants, han trobat feina 23 persones.
 
En l’àmbit de les accions dirigides a les persones en situació d’atur del Ripollès, s’ha impulsar un dispositiu d’inserció laboral per a 13 dones majors de 45 anys provinents del tancament d’indústries de la comarca, bona part d’elles aturades de llarga durada.
 
Aquest dispositiu, que contenia accions d’orientació, motivació, realització d’un curs de muntador electromecànic i acompanyament a la inserció, ha permès que 7 d’aquestes dones trobin feina al finalitzar l’acció.
 
D’altra banda, el Projecte “Treball a les 4 comarques” ha permès la contractació d’un tècnic per tal de contribuir a la implementació de les accions previstes al pla de dinamització comarcal i fomentar la cooperació entre les diverses entitats locals que donen suport al projecte.
 
També va permetre l’impuls a tot un seguit d’accions en el marc dels programes de desenvolupament local de suport al teixit productiu local.
 
Per sectors d’activitat destaca, en l’àmbit del sector agroalimentari, la realització d’una campanya per la promoció dels productes agroalimentaris del Ripollès i la celebració de tres jornades de suport i difusió de l’activitat ramadera, bàsicament dirigit a donar suport al teixit productiu predominant a les valls de Ribes  i de Camprodon.
 
En l’àmbit de la indústria, el Projecte “Treball a les 4 comarques” va permetre la realització d’un intercanvi d’experiències al País Basc per tal de visitar diverses bones pràctiques en l’àmbit de la gestió de Polígons d’activitat econòmica, amb la finalitat de transferir coneixements en l’àmbit del disseny, gestió i dinamització dels polígons de la comarca.
 
Pel que fa al sector del comerç, es van realitzar unes Jornades d’Innovació Comercial per impulsar la millora dels establiments comercials i la seva competitivitat en les que van participar 25 comerciants de tota la comarca, 8 d’ells de Ripoll, 8 de Campdevànol, 3 de Sant Joan de les Abadesses, 3 de Camprodon i 3 de Ribes de Freser.
 
Respecte al sector turístic, el suport del Departament de Treball, mitjançant del Servei d’Ocupació de Catalunya ha permès l’edició de fulletons sobre les rutes a peu a bona part dels territoris del Ripollès, una acció compresa en el marc de la xarxa de senders Itinerànnia que pretén impulsar aquest tipus de turisme d’alt valor afegit a les comarques del Ripollès, La Garrotxa i l’Alt Empordà.
 
Finalment, s’ha donat suport a un estudi per tal de convertir una part de les instal·lacions de l’empresa Comforsa a Campdevànol en un espai de dinamització econòmica i formativa.
 
El Projecte “Treball a les 4 comarques” al Ripollès previst pel 2010
 
Enguany, el projecte de dinamització comarcal al Ripollès posa enguany l’accent en l’atenció a les persones en situació d’atur, de les que se n’espera atendre a un mínim de 202 a través de les diverses accions de formació i orientació previstes.
 
El projecte ha estat fruit del treball conjunt de les principals entitats locals de la comarca com, per exemple, els ajuntaments de Ripoll, Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses i l’Ajuntament de Ribes de Freser i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. El Consorci Ripollès Desenvolupament gestiona el Projecte.
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament, entitat que gestiona el Projecte, ha obtingut una subvenció de 221.000 euros del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu per tal de finançar el 90% del cost del conjunt d’actuacions d’enguany.
 
A banda de mantenir-se la continuïtat del tècnic de suport per a la gestió de les accions incloses al pla de dinamització comarcal, el suport del Departament de Treball Servei d’Ocupació de Catalunya permet portar a terme un conjunt d’accions articulades en tres eixos.  
 
  • Accions d’orientació i acompanyament a la inserció per a les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball.
  • Accions formatives per a la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades de la comarca.
  • Accions de suport al teixit productiu local.
Al primer eix, el Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya dona suport a la posada en marxa de dos dispositius d’inserció per a persones aturades, un dirigit a persones amb dificultats especials previst per a un mínim de 100 participants i un altre destinat a 75 dones amb més dificultats d’accés al mon laboral.
 
En ambdós casos els dispositius contemplen la creació d’itineraris personalitzats que inclouen, en funció de les necessitats de les persones usuàries, mòduls d’acollida, informació sobre el mercat de treball, orientació, formació per a la millora de l’ocupabilitat, pràctiques en empreses i acompanyament a la inserció.
 
A més, amb l’objectiu d’atendre les necessitats de persones amb interessos professionals molt variats, es realitzaran mòduls formatius corresponents a 6 perfils professionals (conducció de carretons elevadors, ajudant de cuina, ajudant de pastisseria i obrador, dependent/a de carnisseria i xarcuteria, dependent/a de peixateria i de fleca i pastisseria) i 2 mòduls de formació transversal (Tecnologies de la Informació i la comunicació i Carnet de manipulador/a d’aliments).
 
Per tal de permetre la tasca d’orientació i acompanyament a la inserció, els dispositius preveuen paral·lelament accions específiques de prospecció del mercat de treball, algunes en col·laboració amb la Fundació Eduard Soler.
 
Al segon eix, es duran a terme tres accions formatives dirigides a 27 persones preferentment en situació d’atur, dues en l’àmbit de la Formació forestal i una d’especejament d’animals i carnisseria-xarcuteria. En ambdós casos, es tracta de la continuïtat d’accions ja realitzades el 2009 que van obtenir bons resultats d’inserció.
 
Per últim, al tercer eix, el Departament de Treball dona suport a  la continuïtat de dues accions ja iniciades el 2009, una de suport al sector del comerç amb un Pla de desenvolupament i creació d’ocupació en el sector del comerç als municipis del Ripollès i una Campanya de promoció dels productes agroalimentaris del Ripollès.
 
En aquest tercer eix, també es situa un estudi de la demanda potencial dels menjars a domicili per a persones en situació de dependència al Ripollès, que ha de  contribuir a la creació d’ocupació vinculada a la Llei de dependència.
 
El Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal a Catalunya
 
El Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal a Catalunya vol estimular l’activitat econòmica i empresarial d’aquestes localitats mitjançant el suport del teixit productiu i la producció local, avançar el calendari per a la millora d’algunes de les infraestructures programades, i desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori.
 
En aquest marc, el Departament de Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, va considerar oportú donar suport a les entitats locals de les comarques del Ripollès, l’Anoia, Terra Alta i Pallars Jussà mitjançant el finançament, en el marc del Projecte “Treball a les 4 comarques”, d’un conjunt d’accions complementàries al Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal.
 
Aquest suport, que enguany s’amplia a les comarques de la Ribera d’Ebre, Montsià i Baix Ebre, s’enfoca en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local, deixant a iniciativa de cada comarca el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu projecte de desenvolupament, respectant-ne, en cada cas, el caràcter que els és propi.
 
Per tant, cal entendre el Projecte “Treball a les 4 comarques” com un conjunt d’iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procés re-activador de l’economia i dinamitzador de las societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos existents al territori i la cooperació público-privada, estimulin, fomentin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renta i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les persones que viuen en els territoris sobre els que s’intervé.
 
El Departament de Treball considera que les administracions locals han de tenir un paper central en el procés de dinamització i desenvolupament socioeconòmic del territori, per la qual cosa el Projecte “Treball a les 4 comarques”, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, busca enfortir el lideratge polític i institucional dels governs locals i territorials per tal que actuïn com a impulsors, gestors, coordinadors i proveïdors de les polítiques ocupacionals i de desenvolupament local, sempre en cooperació amb el sector privat.
 
Un Projecte a mida de les entitats locals de les comarques
 
“Treball a les 4 comarques” (a partir d’aquest any, “Treball a les 7 comarques”) és un Projecte del Departament de Treball que vol proporcionar a les entitats locals un suport integral per part del Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que puguin respondre a les necessitats de les persones i de les empreses de les comarques seleccionades pel Govern.
 
L’eina per tal d’accedir a aquest suport és la Carta de serveis del Projecte, que posa a disposició de les entitats locals que participen en la convocatòria un conjunt de programes i accions que es poden combinar en un Pla d’execució que doni una resposta flexible i concebuda des del territori a les dificultats sociolaborals existents.
 
Destacar que les línies d’actuació o programes han de permetre a les entitats locals:
 
  • Intervenir sobre les persones de forma col·lectiva segons els grups d’incidència sobre els quals es vulgui intervenir, dissenyant actuacions per a dones, joves, nouvinguts, persones treballadores o persones a l’atur;
  • Intervenir transversalment sobre les persones de manera que es puguin dissenyar itineraris laborals i professionals flexibles amb accions com l‘orientació, la formació, la tutoria, el seguiment o l’acompanyament a la inserció,
  • Diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar i integrar totes les mesures posades en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic al més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.
 
La combinació de les diferents accions ocupacionals i de desenvolupament local han de permetre que cada comarca reflexioni sobre quina és la seva realitat, quines són les seves necessitats i quines mesures vol aplicar per aconseguir els seus objectius i el seu model propi de desenvolupament.
 
 
Programes a disposició de les entitats locals
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix una Carta de Serveis que s’estructura en 5 programes i 9 tipus diferents d’accions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local.
 
El primer programa permet la contractació de personal directiu o tècnic de suport al projecte dinamització comarcal responsable del projecte ocupacional i d’altres components de desenvolupament del territori objecte d’actuació. La seva funció és dinamitzar, promoure i executar en cooperació amb altres actors, els programes i les mesures ocupacionals i afins que afavoreixin la dinamització integral, social i econòmica, mitjançant la generació d’activitat i el desenvolupament del territori.
 
El segon programa ofereix suport per a analitzar les potencialitats de desenvolupament, diagnosticar el territori, planificar estratègies, implementar programes, projectes i actuacions; difondre les accions ocupacionals i de desenvolupament local en el territori i facilitar els intercanvis de coneixements i d’experiències de desenvolupament local en totes les seves dimensions.
 
El tercer programa engloba les actuacions de formació dirigides prioritàriament a persones en atur, mitjançant programes de formació integrada i formació professionalitzadora amb l’objectiu de millorar les seves competències i, per tant, la seva ocupabilitat.
 
El quart programa permet la implementació d’iniciatives experimentals i innovadores per a afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials mitjançant dispositius que permeten combinar accions d’informació, orientació, formació, tutoria i acompanyament a la inserció de les persones amb més dificultats d’inserció. Paral·lelament, es realitzen accions de prospecció i detecció de les necessitats ocupacionals de les empreses del territori
 
El cinquè programa té per objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat de treball amb dispositius d’inserció adreçats a les dones amb més dificultats d’accés al món laboral, i amb accions innovadores que permetin corregir situacions de discriminació i desavantatge laboral per raó de gènere.